Corona hensyn - Værkstedet er ÅBEN men lukket for adgang - du skal henvende dig i butikken

16. marts 2020

Alle vore medarbejdere er fortsat på arbejde men vi prioriterer at arbejde på de vogne der er solgt, da de ikke umiddelbart har været i berøring med kunder. 

Eftersyn og lignende som ikke har akut karakter er indtil videre udskudt i det omfang det kan lade sig gøre og alle vore fabrikker har givet ok, selvom man på den måde overskrider tidsfrister, så længe der er lavet en senere aftale.

Har man en akut behov for reparationer forbeholder vi os ret til at lade vognen stå uberørt et døgn her på pladsen inden vi går igang, det er simpelthen for at sikre vores medarbejdere mod en evt. smittefare.

Vi beklager de gener som ovennævnte tiltag kan påføre vores kunder, men det er jo vigtigt at vi alle passer på hinanden.

Der er opsat håndsprit flere steder i butikken, ligesom der er rigeligt med sæbe og vand på de 3 toiletter i området.